Museumsformidling til ungdomsuddannelserne

Jeg kan tilbyde at udføre den af formidlingsarbejdet, museerne ønsker assistance til, at give feedback på jeres undervisningsmateriale og at sparre på jeres omvisninger og undervisningstidbud.
Mit fokus ligger på at målrette og styrke museernes formidling til gymnasieeleverne og deres lærere.


Få nye arbejdsark til udstillinger

Mange undervisere bruger arbejdsark til at støtte elevernes aktive arbejde med udstillinger, og til at sikre sig, at der sker en klar kobling til undervisningen i klassen. Arbejdsark fungerer også som en støtte for undervisere, der ikke har stor erfaring med at bruge museer i undervisningen. Arbejdsark kan åbne elevernes øjne for museernes formidlingsstrategier, idet formidling er et væsentligt emne i fagenes læreplaner.

 • Jeg udarbejder arbejdsark til gymnasiet, både til museets særudstillinger og faste udstillinger.

Få forslag til undervisningsforløb

En del gymnasielærere er glade for at se konkrete undervisningsforløb, de kan lade sig inspirere af, når de skal i gang med at undervise i et nyt emne. Fagene er presset tidsmæssigt,
så museumsbesøg bliver (heldigvis) aldrig underholdning, men er en del af undervisningens faglige indhold, hvor et anderledes kildemateriale skal sættes i relation til de faglige fremstillinger.

 • Jeg udarbejder forslag til undervisningsforløb til konkrete fag og niveauer i gymnasiet, hvor besøg i museets udstillinger er en væsentlig del af undervisningsforløbet.

Museum to go

Ofte ligger gymnasierne ikke hensigtsmæssigt i forhold til museerne. Transporttiden til museerne tæller som undervisningstid,- og undervisningstiden er presset. Løsningen kan være at tilbyde et museumsinspektørbesøg i klassen. Et besøg i klassen kan selvfølgelig også være med til at klæde eleverne på til et arbejde med en udstilling på museet.

 • Jeg tilbyder sparring og dialog om ”Museum to go”.

Byvandringer med gymnasieelever

Byvandringer kan være et centralt element i museers formidling til gymnasier. Hvordan tilrettelægger man bedst en byvandring til denne målgruppe?

 • Jeg tilbyder sparring og supervision af museets byvandringer og forslag til nye måder at arbejde med byens rum og bygninger i forhold til læreplaner og konkrete undervisningsforløb.

Få feedback på undervisningsmateriale

Rammer museets undervisningsmateriale/hjemmeside målgruppen?
Kan undervisningsmaterialet/hjemmesiden blive brugt bedre?

 • Jeg giver feedback på museets undervisningsmateriale/hjemmeside, også sammen med elever i aldersgruppen.
 • Jeg undersøger om og hvordan materialet aktuelt indgår i undervisning på relevante gymnasier via undervisningsbeskrivelser.
 • Jeg kommer med konkrete forslag til vinkling og til at skabe større opmærksomhed om undervisningsmaterialet.

Få sparring på museumsundervisningen

Er du ny som formidler på museet? Eller er du som erfaren formidler interesseret i sparring i forhold til de nye læreplaner (2017)?

 • Jeg tilbyder dialog og sparring om alle faser af museumsundervisningen fra kontakten med gymnasierne, tilrettelæggelsen af besøget, omvisning og museumsundervisning og til efterfølgende evaluering og opfølgning.
 • Jeg kan også tilbyde egentlig supervision af museumsundervisningen ud fra aftalte fokuspunkter.

Nye idéer til brug af museets udstillinger i undervisningen

Hvilke muligheder giver fagenes læreplaner for, at museets samling og udstillinger inddrages i undervisningen på de lokale gymnasier,- og hvilke dele af samlingen er især værd at satse på?
Bliver museet brugt i undervisningen i dag? Hvilke emner arbejdes der med i undervisningen på det lokale gymnasium, som museet kunne komme med inspiration til?

 • Jeg analyserer de lokale undervisningsbeskrivelser i relevante fag og holder dem op mod fagenes overordnede læreplaner.
 • Jeg kontakter det lokale gymnasium for at høre, hvad deres ønsker er til museumsbesøg i undervisningen.

Hvis I ønsker det, planlægger jeg et eftermiddagskursus på museet, hvor det lokale gymnasiums undervisere kan opleve museets tilbud.