Projekter

 • Anne Melillo: "111 steder, du skal se på Lolland-Falster", Forlaget Frydenlund, udgives 17. maj 2018
  https://issuu.com/frydenlund/docs/111_steder_pa__lolland-falster_uddr

 • Lars Ly og Anne Melillo: Udstillingsstedet.dk, Rådhusvej 4, 4180 Sorø Et ikke-kommercielt udstillingssted for samtidskunst midt i Sorø. Vi åbnede 20. maj 2017

 • Anne Melillo: Undervisningsmaterialer til gymnasieelever i "Fyn - midt i Verden"
 • http://museum.odense.dk/undervisning/moentergaarden/tilbud-paa-moe/undervisningsmaterialer-til-gymnasier

 • Anne Melillo: Brug af eksterne læringsmiljøer som en integreret del af undervisningen.
  Foredrag, Faglig Fredag, Falkonergårdens Gymnasium og HF, 2017

 • Dialogpartner, forprojekt: Udvikling af læringsforløb til Drømmenes Kupé, TRAINLAB- Danmarks Jernbanemuseum, 2016

 • Anne Melillo: Mødet på loftet. Foromtale af Lars Lys udstilling "Når rejsen er for kort", 2016. Richard Winthers Hus.

 • Anne Melillo: Den Romerske Forbindelse. Undervisning for gymnasiet. Odense Bys Museer
  http://museum.odense.dk/undervisning/arkiv/den-romerske-forbindelse/gymnasiet 2015

 • Anne Melillo: Odense og globaliseringen. Foredrag om globaliseringens lokale nedslag brugt i undervisningen. Historielærerforeningens Generalforsamling 2013

 • Konsulent på "Skulpturstudier" Thorvaldsens Museum, Vejen Kunstmuseum, Brandts, med fokus på forankring i billedkunstfaget i gymnasiet og på hf: http://tilbygningen.dk/skulpturstudier/info/kontakt

 • Anette Petri og Anne Melillo: Byens Liv, Odense i middelalder og renæssance.
  Trykt i Musko Museumsundervisning Syd. Museumsundervisning i Region Syddanmark 2012.
  https://issuu.com/cfusyd/docs/guldgrube3

 • Afrapportering af Del-projektet: Identificering og Analyse: Undervisningsmaterialet: Hvorfor Ribe? - Sådan bør en aktivitetsudstilling opbygges, for at kunne bruges optimalt i undervisningen!
  Deltog som gymnasielærer i projektet. Sydvestjyske Museer 2009-2010
  http://slks.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/museer/dokumenter/ribe_1300_aar_2009_rapport.pdf

 • Anne Melillo: Lokalområdet som læremiddel. 2008-2009
  Rapport om projektet: Historisk Atlas for ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark
  Lokalområdet som ressource i historie- og billedkunstundervisningen i de gymnasiale
  ungdomsuddannelser. Region Syddanmark, Odense Katedralskole, Historisk Atlas
  http://www.emu.dk/sites/default/files/Rapport%20om%20arbejdet%20med%20lokalhistorie.pdf

 • "Fagene mødes i museologi". Interview sammen med Sally Thorhauge om udviklingsprojekt i Museulogi mellem Århus Universitet, Horsens Amtsgymnasium og Odense Katedralskole. Gymnasieskolen 2008 http://gymnasieskolen.dk/fagene-m%C3%B8des-i-museologi

 • Anne Melillo og Harry Haue: Historisk Atlas med undervisningsnært fokus på regionalkursus i historie, Nye vinkler på industrihistorien. 2008. http://gymnasieskolen.dk/efteruddannelse-historie-3
  Kurset lå i forlængelse af et projekt, hvor en gruppe kolleger fra de forskellige ungdomsuddannelser gav feed back på Historisk Atlas. Undervisningsforslag med tilknytning til Historisk Atlas ses her: https://materialeplatform.emu.dk/materialer/producent/A01578/

 • Anne Birgitte Pilø Melillo - En undersøgelse af mødet mellem faget billedkunst i det almene gymnasium og HF og kunstmuseum/kunsthal Masterafhandling Gymnasiepædagogik SDU(2003-2004)

 • Bodil Bruhn og Anne Melillo: Fra smelteovn til kakkelovn. Emil Wennerwald: Støbeprocessen ved
  Langes jernstøberi. Svendborg Museums Årbog, 1988

 • Benno Blæsild, Bodil Bruhn, Thorkild Jacobsen, Steen Bo Frandsen, Anne Melillo: Prag. Systimes Ekskursionsserie 1986

 • Anne Pilø (Melillo): En analyse af pave Alexander VII's byggeprogram 1655-1667. Speciale, Historisk Institut, AU, 1985

 • Medlem af MiD, Museumsformidlere i Danmark