Baggrund

Jeg er vokset op i Sønderborg, hvor der er en levende interesse for historien.

Mens jeg læste historie og kunsthistorie på Århus Universitet, uddannede jeg mig til guide for Turistforeningen. Jeg har skrevet historiespeciale om arkitektur og politik i barokken under et ophold på Det Danske Institut i Rom.

Parallelt med min undervisning som gymnasielærer i historie og billedkunst har jeg taget en master i gymnasiepædagogik, hvor jeg undersøgte forholdet mellem museer og kunsthaller og gymnasiets undervisning.

Jeg fik lyst til at udbygge min viden og interesse for, hvordan vi kan bruge museernes udstillinger og genstande i undervisningen. Jeg er samtidig glad for at undervise i sammenhængen mellem den lille og den store historie, som den kommer til udtryk i ”det lokale nedslag”, fordi de vedkommende historier styrker elevernes læring.

Min interesse for sammenhængen mellem museer og undervisning har givet mig mulighed for at samarbejde med museer, undervisningssites og gymnasielærernes faglige foreninger om tilrettelæggelse af undervisningsforløb, efteruddannelse, feedback, dokumentation, hands-out og foredrag.

Jeg underviser i historie og billedkunst på Odense Katedralskole og og anmelder fagbøger i ”Noter om historie og undervisning”.

20.maj 2017 åbnede Lars Ly og jeg "Udstillingsstedet Rådhusvej 4", et ikke-kommercielt udstillingssted for samtidskunst.

Og så har jeg en dag om ugen sat af til at arbejde freelance med formidlingsopgaver.